AngelBiss Group

AngelBiss Group se uglavnom fokusira na proizvodnju i razvoj koncentratora kiseonika za redovnu kućnu upotrebu, medicinskih generatora kiseonika visokog pritiska i industrijskih generatora za snabdevanje kiseonikom velikog protoka.Cilj je kompletiranje lokalnih lanaca nabavke medicinskih uređaja, smanjenje materijalnih troškova, otvaranje novih radnih mjesta širom svijeta

AngelBiss Group Global Joint Venture Layout 2020-2030:
AngelBiss Healthcare Inc, Sjedinjene Američke Države
AngelBiss Healthcare Ltd, Njemačka
AngelBiss Medical Technology Sdn Bhd, Malezija/Singapur
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd, Kina
AngelBiss Medical Technology Pvt Ltd, Indija
AngelBiss Medical Technology Ltd, Kenija
AngelBiss Medical Technology Ltd, Tukey