Sole Partnership

Sole Partnership

Ekskluzivni trgovci najprodavanijih koncentratora kisika i usisnih jedinica izgrađeni su godinama međusobnog povjerenja i vječne strasti.Distributivne mreže se ne mogu širiti bez njihove podrške.

Sada imamo jedine distributere u sljedećim zemljama.Ako vaša nacionalna zastava postoji ovdje, znači da nam možete pisati za njihove kontakt informacije i odmah započeti distribuciju naših proizvoda.Ako vaša nacionalna zastava ne postoji znači da možete kontaktirati AngelBiss za direktan uvoz i početak distribucije.

Za koncentrator kiseonika:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

Indija

Irak

Malezija

Tajland

Nepal

Mašina za usisavanje

Thailand
Iraq

Tajland

Irak

Strateška distribucija

Strateška distribucija podrazumeva distributere koji su ne samo distributeri već su uključeni i u neke inženjerske projekte AngelBiss-a.Ako i vaša kompanija ima želju da se pridruži nekom od naših projekata, slobodno razgovarajte s nama.Zadržat ćemo vašu namjeru ako brinete o bilo kakvom pitanju NDA.

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

Indija

Irak

Malezija

Holandija

Ukrajina